Infrastruktur koncept Distribuerade molntjänster Privata molntjänster Publika molntjänster Konsulting linnea.net
E-mail och kalender
Mailfiltrering/Antispam
Antivirus
Webbhotell
Disklagring
Information
Många sparar idag filer lokalt på sin PC utan backup och delar med sig av filerna genom att t.ex. skicka iväg dem med mail eller byta USB minnen.

Vår lagringstjänst för klienter består av ett litet program som installeras på din dator. Detta gör att du sedan får ett lagringsutrymme som du kan använda. Det går att dela inget, allt eller delar av utrymmet med andra och det tas backup på allt varje natt.