Infrastruktur koncept Distribuerade molntjänster Privata molntjänster Publika molntjänster Konsulting linnea.net
Internet
Intranet
L2VPN
L3VPN
Peering
Information
En intranet koppling är endast en anslutning in mot våra datacenter. Ensam gör den inte så mycket men den gör det möjligt att utnyttja våra privata molntjänster.