Infrastruktur koncept Distribuerade molntjänster Privata molntjänster Publika molntjänster Konsulting linnea.net
Shared-office
Global remoteoffice
Perfect storage
Information
Att dela på infrastruktur är en självklarhet, men det är inte alltid självklart hur man gör det på bästa sätt.

För mer information, se följande presentation om konceptet shared office.