Infrastruktur koncept Distribuerade molntjänster Privata molntjänster Publika molntjänster Konsulting linnea.net
Shared-office
Global remoteoffice
Perfect storage
Information
Perfect storage handlar om att göra det som tidigare varit omöjligt. Att i ett datacenter på blocknivå ge datat den rätta hastigheten och rätta kostnaden.

För mer information, se följande presentation om konceptet perfect storage.