Infrastruktur koncept Distribuerade molntjänster Privata molntjänster Publika molntjänster Konsulting linnea.net
Shared-office
Global remoteoffice
Perfect storage
Information
Fjärrkontor ställer mestadels andra krav på utrustning än ett datacenter eller större huvudkontor. Ofta behöver utrustning vara väldigt tyst, ta liten plats och vara få till antalet för att personal på plats ska kunna hjälpa till vid felsökning.
Följande är ett exempel på hur enkel den fysiska inkopplingen blir på varje kontor.

Enkelheten är viktig främst för att kunna ge fjärrsupport på ett lätt sätt. Men också för att desto färre delar som är utplacerade, desto färre delar som kan gå sönder.
Följande är ett exempel på hur den logiska inkopplingen för samma kontor skulle kunna se ut.

Tack vare virtualiseringsteknik i servrar, switchar och accesspunkter är det det möjligt att leverera väldigt mycket funktionalitet trots den lilla mängd hårdvaran.

Exempel på funktionalitet som kan uppnås är: