Infrastruktur koncept Distribuerade molntjänster Privata molntjänster Publika molntjänster Konsulting linnea.net
Site survey
802.1x
2nd opinion
Design
Implementation
Information
En site survey är en inmätning av ett trådlöst nätverk. Allt för många trådlösa nätverk finns idag som aldrig har fått en site survey, och ofta medför det problem med kommunikationen.

Vid nyinstallationer är det extra viktigt att göra en site survey för att veta hur många accesspunkter som behövs och vart de ska placeras. Vid en site survey får man även fram eventuella störningar från t.ex. hissar, microvågsugnar och annan elektrisk utrustning.

Bilden nedan är ett exempel på hur resultat av en site survey kan se ut.
Här ser man tydligt hur signalerna från den vänstra av de tre accesspunkter når (Rött=bra). Man ser också tydligt hur ett hisschakt under accesspunkten kraftigt begränsar signalerna.