Infrastruktur koncept Distribuerade molntjänster Privata molntjänster Publika molntjänster Konsulting linnea.net
Site survey
802.1x
2nd opinion
Design
Implementation
Information
Oavsett vad det gäller så kan vi leverera en komplett lösning. Vi drar kablar över 1km under jord och skickar data via satelliter. Vi har en servicedesk som tar emot samtal och vi har senior experter med tung kompetens. Överallt däremellan finns vi.